Qing-Quan Lu

Qing-Quan Luqqlu

陆庆全

Email:

gci2011#whu.edu.cn

Publications:

[1] Q. Lu, J. Zhang, F. Wei, Y. Qi, H. Wang, Z. Liu and A. Lei*. Angew. Chem. Int. Ed. 2013, 52, 7156-7159.

[2] Q. Lu, J. Zhang, G. Zhao, Y. Qi, H. Wang and A. Lei*. J. Am. Chem. Soc. 2013, 135, 11481-11484.